Skip Navigation

ochrana údajů


Ochrana osobních údajů


Osobní údaje zákazníků jsou v maximální možné míře zabezpečena proti zneužití. Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Sportcentrum E-shop veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám. Výjimkou jsou pouze externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálně nutném rozsahu, který je potřebný pro doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Sportcentrum E-shop s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Cookies
Jejich zapnutí je nutné k vyplnění uživatelského jména, atp.. Pokud je použití cookies zakázáno nemůže e-shop správně pracovat, protože je používáno k uchování informace o tzv.“uživatelské session“. V takovém případě doporučujeme použití povolit. Sportcentrum Vilánek neuchovává v cookies žádné data osobního charakteru.